0 รายการ0฿
 • ไม่มีรายการสั่งซื้อในตะกร้าสินค้า


Piping 3D Basic 2018

Piping 3D Basic 2018

365฿
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เมื่อเรียนจบคอร์สนี้
 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจกระบวนการสร้างโปรเจคได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถนำ Layout plant เข้ามาร่วมใช้ในแบบด้วยวิธีการ Xref ได้
 • สามารถทราบถึงความสำคัญของ Unit and Coordinate system ใน Layout plan ได้
 • สามารถใช้คำสั่ง Structure เพื่อขึ้นแบบโครงสร้างงานเหล็กได้ (Platform)
 • สามารถสร้าง Parametric Equipment ไว้ใช้งานได้
 • สามารถเข้าไปแก้ไข และเพิ่มอุปกรณ์เข้า Pipespec ได้
 • สามารถใช้งาน 3D Pipe Routing ร่วมกับแบบที่ถูกนำมาอ้างอิงได้
 • สามารถสร้างภาพฉายจากโมเดล ด้วยคำสั่ง Orthographic ได้
 • สามารถตั้ง และปรับแต่งค่า Generate Isometric Piping ได้
 • สามารถใช้ Report Creator เพื่อเรียกใช้รายงานต่างๆในโครงการ หรือ รายการวัสดุได้
ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
 • พื้นฐานการใช้งาน Computer เบื้องต้น
 • พื้นฐานการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
เนื้อหาบทเรียน
บทที่ 1. วิธีสร้างโปรเจค การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
 1. วิธีการตั้งค่าสภาพแวดล้อมของโปรแกรมเบื้องต้น
 2. ขอกำหนดและความสำคัญของการสร้างโปรเจค
 3. การเตรียมโฟลเดอร์สำหรับจัดการไฟล์ในการทำงาน
 4. การแนบไฟล์ด้วยคำสั่ง Xref
บทที่ 2 การสร้าง Parametric Equipment 
 1. CREATE VIRTICAL TANK.
 2. ADD NEW NOZZLE.
 3. MOVE AND COPPY 3D OBJECT.
 4. CREATE PUMP.
บทที่ 3 การสร้าง Platform จากคำสั่ง Structure Member
 1. EXTERNAL REFERENCE.
 2. PLACE FOOTING AND PLATE.
 3. ADD JIS MEMBER CATALOG AND MANAGE LAYER IN EXREF.
 4. PLACE COLUMN.
 5. PLACE BEAM AND CHANGE ORENTATION.
 6. CONVERT LINE TO MEMBER AND CUT BACK MEMBER.
 7. STAIR AND LADER.
 8. GRATING.
 9. RAILING.
บทที่ 4 การใช้งานคำสั่งในกลุ่ม Piping 3D Routing.
 1.  ROUTE PIPE TO EQUIPMENT.
 2. PLACEVALVE.
 3. BASE COMPONENT.
 4. EDIT PIPE SPEC.
 5. ASSIGN VALVE TAG.
 6. ROUTE PIPE FITTING COMMAND.
 7. COPY WITH BASE POINT.
 8. ADD TO SELECTION.
 9. PLACE PIPE SUPPORT.
 10. CREATE EXISTING PIPE AND QUICK ISOGEN.
บทที่ 5 เทคนิคการเดินท่อ และการจัดระดับความสูงท่อ
 1. CHANGE PIPE ELEVATION.
 2. MOVE PIPE AND REFERENCE.
 3. AUTO ROUTE.
บทที่ 6 การตั้งค่าการแสดงผล Isometric Piping.
 1. ISOMETRIC DRAWING SETTING.
 2. ISO TITLE BLOCK SETUP.
 3. ISO TABLE STYLE SETUP.
 4. ISO ANNOTATION.
บทที่ 7 การสร้างภาพฉาย และการแก้ไข รวมถึงการแสดงรายการวัสดุ
 1. ORTHOGEN.
 2. ORTHO ANNOTATE.
 3. ADJACENT VIEW.
 4. UPDATE VIEW.
 5.  EXPORT DRAWING AND REPORT DATA.
 

 

คุณสามารถชำระเงินผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

 1. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือ  
 2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
  ชื่อบัญชี สุรเชษฐ์ มังษะชาติ
 3. จากนั้นส่งสลิป เพื่อยืนยันการชำระได้ที่
  Email: surachet@plant3dtutor.com
  LINE ID: 0863667369

  หากคุณต้องการชำระเงินด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากนี้ กรุณาติดต่อก่อนการชำระเงิน
กสิกรไทย 056-2-59225-5
กรุงศรีอยุธยา 711-1-12698-9
ไทยพาณิชย์ 093-229181-6
ธนชาต 049-6-14286-8
กรุงไทย 086-0-73407-2