0 รายการ0฿
  • ไม่มีรายการสั่งซื้อในตะกร้าสินค้า


เขียนแบบ 2D เบื้องต้นด้วย AutoCAD

เขียนแบบ 2D เบื้องต้นด้วย AutoCAD

250฿

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเขียนแบบด้วย AutoCAD
  • นักศึกษา วิศวกร และบุคคลทั่วไป
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้
  • การสร้างกรอบ และการจัดหน้ากระดาษก่อนเขียนงาน
  • การใช้เครื่องวาด และเครื่องมือแก้ไขในโปรแกรม
  • การให้ขนาด และการจัดมาตราส่วนชิ้นงานก่อนปริ้นท์
ความต้องการพื้นฐานขอผู้เข้าอบรม
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
บทที่ 1  การสร้างกรอบแบบ (Title block)
1 การจัดการสภาพแวดล้อมของโปรแกรมก่อนเริ่มเขียนแบบ
2 ความแตกต่างของไฟล์ .dwt และ dwg.
3 การใช้งานคำสั่ง Mirror และการขยายภาพเฉพาะส่วน
4 การใช้งานข้อความ และการใส่โลโก้แบบรูปภาพ
5 การใช้งานคำสั่งแนบไฟล์ (Xref) และการสร้าง Drawing template ไว้ใช้งาน 
6 การเปิดเรียกใช้งาน Sheet set manager 
7 การให้ขนาดด้วย annotation ใน AutoCAD 
8 RC Collumn เหล็ก DB-RB คืออะไร  
บทที่ 2  เขียนแบบฐานราก (ใบงานที่ 1-2) 
9 แบบฝึกหัดวาด Base plate
10 การให้ขนาดด้วย Annotation scale 
11 การเรียกใช้ Leaderline
12 เขียนแบบฐานราก ตอนนที่ 1
13 เขียนแบบฐานราก ตอนนที่ 2
14 เขียนแบบฐานราก ตอนนที่ 3
15 เขียนแบบฐานราก ตอนนที่ 4
16 เขียนแบบฐานราก ตอนนที่ 5
17 เขียนแบบฐานราก ตอนนที่ 6
18 เขียนแบบฐานราก ตอนนที่ 7
19 เขียนแบบฐานราก ตอนนที่ 8
บทที่ 3 Ground slab (ใบงานที่ 3)
20 เรียกใช้งานไฟล์ Sheet set 
21 Copy with Base point 
22 Break point
23 Ground Slab Detail 1 

 


 

สามารถชำระเงินได้จากรายชื่อสถาบันการเงินดังต่อไปนี้

  ชื่อบัญชี ธนาคาร เลขที่บัญชี
สุรเชษฐ์ มังษะชาติ กสิกรไทย 056-2-59225-5
สุรเชษฐ์ มังษะชาติ กรุงศรีอยุธยา 711-1-12698-9
สุรเชษฐ์ มังษะชาติ ไทยพาณิชย์ 093-229181-6
สุรเชษฐ์ มังษะชาติ ธนชาต 049-6-14286-8