0 รายการ0฿
 • ไม่มีรายการสั่งซื้อในตะกร้าสินค้า


ฟรี สอนเขียนแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม AutoCAD2017

ฟรี สอนเขียนแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม AutoCAD2017

0฿

คุณจะเชื่อผมมั้ย ถ้าผมจะบอกคุณว่า
คุณสามารถใช้งานโปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD 2D และ 3D เบื้องต้นได้

ใน 40 นาทีเท่านั้น
 

และนี่คือสิ่งที่คุณจะได้เรียนใน 40 นาที เพื่อสร้างแบบแผ่นนี้ครับ

 • Evironment setting.
  • Startmode setting.
  • Object Snap, Dynamic input, Polar setting.
  • Option setting
  • Workspace switching
  • Callout Menubar.
 • Basic Drawing
  • Create a New layer.
  • Circle raduis and Diameter.
  • Start drawing with coordinate.
  • Copy selection and reference point.
  • Measure.
  • Change Circle properties.
 • Lengthen and trim.
  • Center Mark.
  • Trim object.
  • Erase object.
  • Lenghten object.
  • Mirror object.
  • Override snap.
 • 3D Solid modeling.
  • Custom model view.
  • Select similar.
  • Isolate object.
  • Create Region.
  • Extrude.
  • Custom visual Style.
  • Solid Subtract.
  • Presspull.
 • Generate 3D Solid to 2D by Base view.
  • ​Base from model space.
  • Generate view.
  • View Scale.
  • Change Shading object.
  • Edit View.
  • Section object.
  • Detail object.
  • Smooth with connection line.
 • Dimension style.
  • Modify current style.
  • Fill color by background. 
  • Use Dimension.  
  • Use Center line.
  • Call Radius and Diameter.
 • Xref and Printing.
  • ​DWG Reference.
  • Open Reference.
  • Multiline Text.
  • Plot setting.
  • Export Layout to model.

และนี่คือคำสั่งทั้งหมดที่คุณจะได้ใช้ตลอด 40นาทีครับ