0 รายการ0฿
 • ไม่มีรายการสั่งซื้อในตะกร้าสินค้า


สอนฟรีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม SolidWorks Electrical preliminary

สอนฟรีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม SolidWorks Electrical preliminary

0฿

สวัสดีช่างเขียนแบบ และผู้สนใจงานเขียนแบบไฟฟ้าทุกท่านครับ
สำหรับบทเรียนนี้ เป็นบทเรียนที่เป็นลักษณะ Workshop เพื่อปูพื้นฐานทำความเข้าใจในภาพรวมของงานเขียนแบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม SolidWorks Electrical ครับ
ซึ่งบทเรียนนี้ผมได้บันทึกเสียงทั้งหมดเป็น ภาษาไทย เพราะฉนั้นจึงเข้าใจง่ายแน่นอน และมีแบบฝึกหัดให้ดาวน์โหลด และทำตามด้วยนะครับ

บทเรียนนี้เหมาะสำหรับไคร

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเขียนแบบไฟฟ้า ด้วยโปรแกรมที่เบาแรง และใช้ง่ายที่สุด
 • เหมาะสำหรับ นักศึกษา สาขาวิชาไฟฟ้า และอิเลคทรอนิกส์
 • ช่างไฟฟ้า และวิศวกร
 • ผู้ออกแบบ และควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation Design)
 • ผู้ออกแบบงานตู้ควบคุมไฟฟ้า และวางระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ (MDB Main Distribution Bord)
 • ผู้ที่ศึกษา และทำงานทางด้าน Mechatronics

หัวข้อที่จะได้เรียนรู้

 • การสร้างโปรเจคเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
 • การเปิดโปรเจคที่มีอยู่แล้วนำมาร่วมใช้งาน
 • ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ การวางแผนงานด้วย Block Diagram
 • การนำข้อมูลจาก Block Diagram ไปขยายเป็นแบบ Schematic
 • ลดการวาดซ้ำด้วยการสร้าง Macross
 • จัดการจุดเชื่อมต่อในโครงการด้วย Origin Destination Arrow
 • การเรียกรายการวัสดุที่ใช้ในโครงการทั้งหมดด้วยคำสั่ง Reports
 • Update Library.
 • การตั้งค่าการแสดงผลเคเบิล แบบ 3D 
 • การใช้คำสั่ง Assembly ในการประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า แบบ 3D
 • การตั้งค่าและการแสดงผล Auto Wiring.
 • การเรียนใช้เอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อประกอบการส่งมอบ

  ถ้าเรียนจบแล้ว ก็สามารถไปเรียนต่อกับคอร์สหลักของ SolidWorks Electrical ได้เลยครับ