0 รายการ0฿
  • ไม่มีรายการสั่งซื้อในตะกร้าสินค้า


Create custom parts and Isogen In AutoCAD Plant 3D

Create custom parts and Isogen In AutoCAD Plant 3D

250฿

ในบทเรียนนี้ เป็นบทเรียนที่ถูกตัดแยกออกมากบท Advance Piping Spec

เป็นบทเรียนที่เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถสร้าง Piping spec ไว้ใช้งานในการทำงานร่วมกับโปรแกรม AutoCAD Plant 3D ได้แล้ว

ในบทเรียนผมสอนวธีสร้าง Custom parts เพื่อให้สามารถทำ Isogen ได้ โดยแบ่งได้สองวิธีด้วยกัน

1. Custom part ที่มาจาก 3D Solid Modeling.

2. Custom part ที่มาจาก 3D Parametric Modeling.