0 รายการ0฿
  • ไม่มีรายการสั่งซื้อในตะกร้าสินค้า


ตารางอบรมประจำเดือน

คำแนะนำ: หากไม่เคยเขียนแบบมาก่อน ให้เริ่มต้นที่หลักสูตร 101
และค่อยๆไล่เก็บความรู้ "ตามลำดับความยาก"ในสายงานที่ตนเองสนใจ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เรียน
1. ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2. ความรู้เบื้องต้นของงานที่ทำ
3. ความพยายาม และความใฝ่รู้

รหัสวิชา หลักสูตรที่เปิดอบรม (คลิกลิงค์เพื่อดูรายละเอียด) ระดับความยาก จำนวนชั่วโมง ราคากลุ่ม
4-6 คน
ราคา
เรียนเดี่ย
101 เขียนแบบเบื้องต้นด้วย AutoCAD 2D   ►แนะนำ ✪✪✪✪✪ 
►เป็นพื้นฐานแรกของงานเขียนแบบ เพื่อเริ่มสู่อาชีพ Draftman
12 3,000 5,000
102 เขียนแบบ 3มิติ เบื้องต้น ด้วย AutoCAD 3D (เร็วๆนี้) ✪✪ 12 3,000 5,000
103 AUTOCAD PLANT 3D BASIC
►เรียนเพียง 3วัน ได้ความรู้งาน Piping ทั้งระบบ พร้อมเริ่มงานจริง
✪✪✪✪ 18 5,500 8,500
104 AUTOCAD PLANT 3D BASIC ►แนะนำ ✪✪✪✪✪ 
เน้นงาน Piping 3D และโครงสร้างงานเหล็ก เรียน 2วัน ทำงานได้
✪✪✪ 12 3,000 5,500
105 AUTOCAD P&ID
►เจาะลึกงานเขียนแบบ P&ID ระดับมืออาชีพ (Process Engineer)
✪✪  12 3,000 5,500
106 ADVANCE PIPE SPEC
►หัวใจของงาน Piping 3D ขาดเรื่องนี้ก็ยังไม่เป็นมืออาชีพ
✪✪✪✪  6 2,500 3,500
107 AUTOCAD PLANT 3D ADVANCE MODELING
►ครบเครื่องด้านงานเขียนแบบ Piping 3D ที่มืออาชีพต้องรู้
✪✪✪✪✪  36 10,500 15,000
201 SOLIDWORKS ELECTRICAL SCHEMATIC ►แนะนำ ✪✪✪✪✪
ลดความยุ่งยากในงานเขียนแบบไฟฟ้า ด้วยโปรแกรมระดับมืออาชีพ
✪✪✪ 12 3,000 5,500
202 SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D
►ไฟฟ้า 3มิติ เป็นวิชาที่จะทำให้คุณ ล้ำหน้าคู่แข่งไปอีกหลายก้าว
✪✪✪ 12 3,000 5,500
203 เขียนแบบ 3มิติ เบื้องต้นด้วยโปรแกรม SolidWorks (เร็วๆนี้) ✪✪  12 3,000 5,500
301 เขียนแบบ 3มิติ เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Sketchup (เร็วๆนี้) ✪✪  12 3,000 5,500

 

 

ตารางอบรมประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
    29/4 30/4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
              104           201           202           101
              3DPIPING           ELEC2D           ELEC3D           CAD2D
              ว่าง 4 ที่           ว่าง 4 ที่           ว่าง 4 ที่          

ว่าง 4 ที่

              บางนา           บางนา           บางนา           บางนา

 

ตารางอบรมประจำเดือน มิถุนายน 2562 
ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
104           201           202           101           104
3DPIPING           ELEC2D           ELEC3D           CAD2D           3DPIPING
ว่าง 4 ที่           ว่าง 4 ที่           ว่าง 4 ที่           ว่าง 4 ที่           ว่าง 10 ที่
บางนา           บางนา           บางนา           บางนา           ระยอง

 

ตารางอบรมประจำเดือน กรกฎาคม 2562 
ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
              104           201           202           101
              3DPIPING           ELEC2D           ELEC3D           CAD2D
              ว่าง 4 ที่            ว่าง 4 ที่           ว่าง 4 ที่           ว่าง 4ที่ 
              บางนา           บางนา           บางนา           บางนา

 

ตารางอบรมประจำเดือน สิงหาคม 2562 
ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

 

วันจันทร์-ศุกร์ สามารถติดต่อจองได้ ให้บริการทั้งใน กทม และต่างจังหวัด *มีโน๊ตบุคพร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้ให้บริการจำนวน 4 เครื่อง 
ห้องอบรมที่บางนา รับได้สูงสุด 6 ท่าน