0 รายการ0฿
 • ไม่มีรายการสั่งซื้อในตะกร้าสินค้า


อบรมเขียนแบบเบื้องต้นในงานวิศวกรรม หลักสูตร 12 ชั่วโมง

 

 

อบรมเขียนแบบเบื้องต้นในงานวิศวกรรม หลักสูตร 12 ชั่วโมง

ด้วยโปรแกรม AutoCAD 2D Version 2018-2019 
    
รายละเอียดหลักสูตร 
► อบรมแบบกลุ่ม รอบเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 4-6 ท่าน ราคา 3,000บาท
► อบรมแบบเดี่ยว จันทร์-ศุกร์ ราคา 5,000 บาท 
► มีโน๊ตบุตให้บริการ
► สิ้นสุดอบรม สามารถทบทวนผ่านคอร์สออนไลน์ได้ตลอดชีพ

► 

ความต้องการเบื้องต้น
• สามารถใช้งาน Computer เบื้องต้นได้
• มีความสนใจในอาชีพช่างเขียนแบบ
• ไม่เคยใช้โปรแกรมเขียนแบบมาก่อน ก็เรียนได้

วัตถุประสงค์บทเรียน

จากที่ผมได้ทำการสอนในหลักสูตร งานเขียนแบบไฟฟ้า 2-3 มิติ และรวมถึงงานท่ออุสาหกรรม (3D Piping) ผมได้พบว่า มีผู้เรียนจำนวนมาก ที่ยังขาดความรู้พื้นฐานในงานเขียนแบบ (Basic Drawing) อย่างถูกต้อง จนเกิดปัญหาในเขียนแบบ และส่งต่องานให้ผู้อื่น ซึ่งทำให้งานง่ายๆนั้น กลายเป็นเรื่องยาก เนื่องจากขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในงานเขียนแบบเชิงวิศวกรรม  ด้วยเหตุนี้ ผมจึงได้สร้างบทเรียน “เขียนแบบเบื้องต้นในงานวิศวกรรม” หลักสูตร 12 ชั่วโมง ขึ้นมา เพื่อให้ผู้เรียนนั้น เริ่มต้นเรื่องพื้นฐานงานเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง โดยเริ่มตั้งแต่การแยกประเภทของงานเขียนแบบว่า สามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท เพื่อที่ตัวผู้เรียนจะได้ทราบว่า งานเขียนที่ตนถนัดนั้น อยู่ที่ประเภทใด จากนั้นจึงสอนบทเรียนจากง่ายไปหายยาก โดยใช้แบบฝึกหัดพื้นฐานอย่างง่ายมาประยุกต์ใช้ในการสอน และในบทเรียนจะแทรกเรื่องของกระบวนการเขียนแบบในงานจริง ว่าพื้นฐานนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง เพื่อที่จะให้ผู้เรียนนั้น ได้มองภาพรวมของงานที่ทำออก เพื่อที่จะสามารถนำไปสร้างรายได้แบบมืออาชีพจริงๆ และรวมถึง การนำความรู้พื้นฐาน ไปต่อยอดกับโปรแกรมเขียนแบบในระดับ Advance ประเภทอื่นได้ต่อไปครับ

ใบงานที่ 1
ฝึกควบคุมการใช้งานเครื่องมือวาด และแก้ไข รวมถึงการให้ขนาดลงในแบบเบื้องต้น

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 • วิธีเปิดไฟล์ .DWG ในรูปแบบของ Metric unit
 • เรียนรู้เรื่อง Coordinate เบื้องต้น และความหมายของแกน X,Y,Z
 • การใช้คำสั่ง Line เพื่อวาดเส้น และการควบคุมด้วย Dynamic input
 • วิธีอ่าน Command line
 • การตั้งค่า Option, Object snap, Dynamic input
 • การใช้คำสั่ง Offset เพื่อทำการคัดลอกแบบกำหนดระยะ และการสร้างจุดตัด
 • การใช้คำสั่ง Circle ทั้งแบบ Radius, Diameter
 • สร้างรูปร่างแบบหลายเหลี่ยมด้วยคำสั่ง Polygon
 • การใช้คำสั่ง Trim และ Fillet
 • วิธีการใช้งาน Center mark
 • การใช้ Dimension tool เพื่อบอกขนาดงานในแบบ และการใช้งาน Text
 • การบันทึกงาน และความสำคัญของเวอร์ชั่นที่ใช้ในการบันทึก

ใบงานที่ 2
เขียนแบบ Isometric เบื้องต้น

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 • การเตรียมพื้นที่สำหรับเขียนงาน Isometric
 • วิธีใช้คำสั่ง Ellipse เพื่อสร้างวงกลมใน Isometric และการเปลี่ยนระนาบ
 • วิธีให้ขนาดในรูปแบบของ Isometric

ใบงานที่ 3
ถอดมุมแบบ Isometric เป็นการฉายภาพ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 • ฝึกวิธีการวาดภาพฉาย โดยถอดจากมุมมอง Isometric
 • ความสำคัญของการสร้าง Layer และการใช้งาน
 • การตั้งค่า Text และ Table style
 • คำสั่ง Line type และ Line type scale.
 • การสร้าง Title block ขนาด A3 เพื่อไว้ใช้งาน
 • วิธีจัดหน้ากระดาษด้วยคำสั่ง Page setup
 • การให้มาตราส่วนในแบบต่อขนาดกระดาษ
 • การสร้างเส้นบอกขนาดให้สอดคล้องกับมาตราส่วนที่ใช้
 • แนวคิดในการให้ขนาดกับวัตถุในแบบเพื่อลดความซ้ำซ้อน

ใบงานที่ 4
 วิธีสร้าง Drawing template และการสร้าง Sheet set เพื่อใช้งาน

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 • เตรียมความพร้อมของงานที่จะวาดด้วย Drawing template
 • การแนบ Title block ด้วยคำ External reference
 • บันทึกงานเป็นไฟล์ .dwt เพื่อเรียกใช้ Template นี้ ในครั้งต่อไป
 • วิธีการสร้าง Sheet set เพื่อไว้จัดการงานแบบในโครงการ
 • Create new sheet และวาด Typical drawing  และการให้ Detailing ในแบบ

ใบงานที่ 5 
เขียนแบบแปลนสำหรับที่พักอาศัยเบื้องต้น

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 • การวางแนว Grid เพื่อกำหนดแนวเสา และคาน
 • การเดินเส้นผนังด้วยคำสั่ง Multiline
 • วิธีการสร้าง และใช้งานวัตถุใช้งานบ่อยด้วยคำสั่ง Block
 • การย่อ-ขยายวัตถุด้วยคำสั่ง Scale และ Scale Reference
 • การดึงวัตถุเข้าตำแหน่งด้วยคำสั่ง Alignment
 • การสร้าง Text และ Dimension style
 • การให้มาตรส่วนในแบบ
 • การแสดงระยะในแบบตามมาตรส่วน
 • การทำ Drawing list แบบอัตโนมัติจาก Sheet set manager   
 • การตั้งค่าเบอร์ปากกา เพื่อกำหนดความหนาเส้น
 • การปริ้นท์งานทั้งหมดในครั้งเดียวด้วยคำสั่ง Publish
 • การส่งงานทั้งหมดในรูปแบบของ Etransmit
 • ทำแบบทดสอบ และรับใบประกาศ