0 รายการ0฿
  • ไม่มีรายการสั่งซื้อในตะกร้าสินค้า


อบรม AutoCAD Plant 3D หลักสูตร 12 ชั่วโมง

เขียนแบบงานท่อสามมิติเบื้องต้น ในงานอุตสาหกรรม

ด้วยโปรแกรม AUTOCAD PLANT 3D 2018 หลักสูตร 12 ชั่วโมง โดย: PLANT3DTUTOR.COM

Private training ราคา 5,500 บาท
Public training จำนวน 4 ท่านขึ้นไป ราคา 3,000 บาท 

ติดต่อ 086-366-7369 (Cell Phone and LINE ID)
surachet@plant3dtutor.com

ภาพรวมเนื้อหา

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเขียนแบบ Piping 3D กับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระดับมืออาชีพ เพื่อลดขั้นตอนการเขียนแบบที่ซ้ำซ้อน และในบทเรียนได้สอนให้ทำความเข้าใจถึงระบบงาน ตั้งแต่ 
PFD →P&ID →EQUIPMENT →Structure →3D Piping →Isometric piping →Report
เพื่อให้ผู้เรียนเริ่มต้นอาชีพนี้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง

  

ลิงค์ติดตั้งโปรแกรม AutoCAD Plant 3D for Student version 

คำแนะนำ ถอนตัวติดตั้งเดิมที่มีอยู่ออกก่อน เพราะในโปรแกรม มี AutoCAD Professional อยู่แล้ว 

วีดีโอการใช้งานเบื้องต้นที่คุณจำเป็นต้องดูก่อนมาอบรม

Basic Piping and instrument diagram. 

เนื้อหาที่อบรมในวันที่ 1 เวลา 9:30-16:30 โดยประมาณ

1. การสร้าง และการจัดการโปรเจค
2. การสร้างไฟล์ P&ID และการเรียกใช้สัญลักษณ์กลุ่ม PIP
3. วิธีใช้งานสัญลักษณ์ Vertical Tank และ Pump
4. วิธีการ Acad Block เข้าไปใช้ในไลบารี่ของโปรแกรม
5. วิธีใช้งาน P&ID Primary line segment
6. การจัดการ Tag  P&ID Pipe line No. 
7. วิธีจัดการเพิ่มขนาดท่อ Pip spec, Service, Insulation ลงไปในไลบารี่
8. วิธีการ Assign Pipe line tag ให้กับท่อ
9. วิธีการระบุ Code Valve ฝังลงในไลบารี่ 
10. วิธีการตั้งค่า Prompt tag แบบ Manual
11. การใช้งาน P&ID and Valve fitting component 
12. การใช้งาน Instrument and Lead line

Parametric 3D Equipment.

13. การนำไฟล์ Layout plan มาใช้ในโครงการ 
14. สร้างถังแนวตั้งด้วย Parametric Equipment
15. การสร้าง และแก้ไข Nozzle ของ Equipment 
16. การแนบไฟล์ Layout plan และการเคลื่อนย้ายวัตถุในงาน 3D Modeling
17. Unreconciled new layer
18. การควบคุมโมเดลด้วย View and Virtual style control
19. การย้ายวัตถุ ด้วยคำสั่ง Move ใน 3D model
20. การใช้คำสั่ง Rotate ใน 3D model
21. การเรียกใช้งาน Footing
22. การใช้งาน และการตั้งค่า 3D Parametric Pump

Steel Structure.

23.การใช้งาน Catalog Structure JIS
24. การใช้งาน Plate
25. การตั้งค่า Member และการใช้งาน Structure (Column)
26. การแก้ไข Structure (Beam)
27. วิธีเปลี่ยน Line ให้เป็น Member
28. วิธีการตัด และตกแต่ง Member
29. วิธีการสร้าง บันไดด้วย คำสั่ง Stair
30. วิธีการสร้างบันไดลิง ด้วยคำสั่ง Ladder
31. วิธีการสร้าง Grating 
32. วิธีการสร้าง ราวบันได (Railing)
33. วิธีการใช้เครื่องมือในกลุ่ม Edit member เพื่อตกแต่งราวบันได
34. วิธีการสร้าง Grating จาก Solid Modeling

เนื้อหาที่อบรมในวันที่ 2 เวลา 9:30-16:30 โดยประมาณ

Piping 3D Basic.

35. การเดินท่อ 3D Piping โดยไม่อิงข้อมูลจาก P&ID
36. วิธีการแก้ไข Pipe spec และเพิ่มอุปกรณ์ต่างเข้าไปใช้
37. การเดินท่อสามมิติ และการปรับระนาบในการเดินท่อ
38. การวาง และการปรับตำแหน่งระยะของ Strainer บนท่อ
39. การเรียกใช้งานวาล์ว และการ Assign Tag
40. การเรียกใช้งาน Pipe support และการกำหนด Tag
41. สร้างแบบ Isometric Piping ด้วยคำสั่ง Quick Isos
42. วิธีการกำหนด Line number ให้กับท่อ และการเปลี่ยนชื่อแบบ
43. Auto fitting จาก Branch table
44. การใช้คำสั่ง Copy with base point
45. การจัดท่อในแนวราบ ด้วยคำสั่ง Move part
46. การเรียกใช้งานคำสั่ง Production Isos
47. การอิงข้อมูลการเดินท่อ 3มิติ จาก P&ID Line list
48. การควบคุมความสูงท่อด้วยคำสั่ง Change pipe Elevation
49. การเลือกจุดอ้างอิงการเดินท่อในรูปแบบต่างๆ
50. การกำหนดระยะ Pipe spool กับ Valve ด้วยคำสั่ง Base Component
51. เทคนิคการวางท่อในระดับ และมุมที่ต่างกัน

Isometric piping drawing.

52. Isometric Drawing Setting
53. วิธีกำหนด insulation ในไปในท่อ
54. วิธีฝังข้อความลงในแบบ Isometric
55. วิธีการกำหนดการแบ่ง Isogen ด้วยตัวเอง 
56. Export แบบ Iso จาก 3D Modelling

Orthographic drawing.

57. สร้างภาพฉายจาก 3D model ด้วยคำสั่ง Orthographic
58. วิธีการแก้ไขภาพฉายใน Orthographic
59. การสร้างภาพฉายด้วยคำสัง Adjacent view
60. การให้ขนาด และการเรียกใช้ Annotation 
61. การเรียกใช้งาน Report เพื่อดู Part list ทั้งหมดในโปรเจค