0 รายการ0฿
 • ไม่มีรายการสั่งซื้อในตะกร้าสินค้า


คู่มือใช้งานโปรแกรม AutoCAD Palnt 3D 2018

คู่มือใช้งานโปรแกรม AutoCAD Plant 3D 2018
ตีพิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 50 ฉบับ

คู่มือประกอบการสอน (ภาพสี) ร่วมกับ วีดีโอสื่อการสอนใน Trump drive เพื่อให้คุณสะดวกในการศึกษา และนำไปอ่านทบทวนได้ด้วยตัวเอง
และพิเศษ เมื่อสั่งซื้อการสอนชุดนี้ แถมฟรี คอรส์ออนไลน์การใช้งานโปรแกรม NavisWorks 2018

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เมื่อเรียนจบคอร์สนี้

 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจกระบวนการสร้างโปรเจคได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถนำ Layout plant เข้ามาร่วมใช้ในแบบด้วยวิธีการ Xref ได้
 • สามารถทราบถึงความสำคัญของ Unit and Coordinate system ใน Layout plan ได้
 • สามารถใช้คำสั่ง Structure เพื่อขึ้นแบบโครงสร้างงานเหล็กได้ (Platform)
 • สามารถสร้าง Parametric Equipment ไว้ใช้งานได้
 • สามารถเข้าไปแก้ไข และเพิ่มอุปกรณ์เข้า Pipespec ได้
 • สามารถใช้งาน 3D Pipe Routing ร่วมกับแบบที่ถูกนำมาอ้างอิงได้
 • สามารถสร้างภาพฉายจากโมเดล ด้วยคำสั่ง Orthographic ได้
 • สามารถตั้ง และปรับแต่งค่า Generate Isometric Piping ได้
 • สามารถใช้ Report Creator เพื่อเรียกใช้รายงานต่างๆในโครงการ หรือ รายการวัสดุได้

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

 • พื้นฐานการใช้งาน Computer เบื้องต้น
 • พื้นฐานการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เมื่อเรียนจบคอร์สนี้

 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจกระบวนการสร้างโปรเจคได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถนำ Layout plant เข้ามาร่วมใช้ในแบบด้วยวิธีการ Xref ได้
 • สามารถทราบถึงความสำคัญของ Unit and Coordinate system ใน Layout plan ได้
 • สามารถใช้คำสั่ง Structure เพื่อขึ้นแบบโครงสร้างงานเหล็กได้ (Platform)
 • สามารถสร้าง Parametric Equipment ไว้ใช้งานได้
 • สามารถเข้าไปแก้ไข และเพิ่มอุปกรณ์เข้า Pipespec ได้
 • สามารถใช้งาน 3D Pipe Routing ร่วมกับแบบที่ถูกนำมาอ้างอิงได้
 • สามารถสร้างภาพฉายจากโมเดล ด้วยคำสั่ง Orthographic ได้
 • สามารถตั้ง และปรับแต่งค่า Generate Isometric Piping ได้
 • สามารถใช้ Report Creator เพื่อเรียกใช้รายงานต่างๆในโครงการ หรือ รายการวัสดุได้

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

 • พื้นฐานการใช้งาน Computer เบื้องต้น
 • ​พื้นฐานการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น

เนื้อหาบทเรียน

บทที่ 1. วิธีสร้างโปรเจค การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
บทที่ 2 การสร้าง Parametric Equipment
บทที่ 3 การสร้าง Platform จากคำสั่ง Structure Member 
บทที่ 4 การใช้งานคำสั่งในกลุ่ม Piping 3D Routing.
บทที่ 5 เทคนิคการเดินท่อ และการจัดระดับความสูงท่อ
บทที่ 6 การตั้งค่าการแสดงผล Isometric Piping.
บทที่ 7 การสร้างภาพฉาย และการแก้ไข รวมถึงการแสดงรายการวัสดุ

ราคาชุดละ 1,050 บาท ฟรีค่าจัดส่ง

สั่งซื้อเฉพาะคู่มือ ราคา 550 บาท
สั่งซื้อเฉพาะ USB สื่อการสอนราคา 850 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
086-366-7369 สุรเชษฐ์