0 รายการ0฿
 • ไม่มีรายการสั่งซื้อในตะกร้าสินค้า


เขียนแบบเทคนิคงานตู้ควบคุมไฟฟ้า 2มิติ

เขียนแบบเทคนิคงานตู้ควบคุมไฟฟ้า 2มิติ

เขียนแบบวงจรควบคุม และวางเลย์เอาท์ตู้ไฟฟ้าด้วยโปรแกรม SolidWorks Electrical schematic 2018 
หลักสูตร 6 ชั่วโมง ราคา 3,000 บาท (วางมัดจำ 500บาท และชำระทั้งหมดก่อนวันอบรม) 
สิ้นสุดการอบรม สมารถทบทวนความรู้ทั้งหมดได้ใน Course online ที่ plant3dtutor.com ได้
 
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  
 • ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นงานออกแบบตู้ไฟฟ้า และลดเวลาในการออกแบบด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ 
 • บริษัทที่ออกแบบตู้ไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย ในเชิงอุตสาหกรรม
 • นักศึกษาภาควิชาไฟฟ้าเพื่องานติดตั้ง และควบคุม
 
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้  
 • ความแตกต่างของการทำงานกับโปรแกรม ในระดับโปรเจค กับโปรแกรม CAD ทั่วไปสำหรับงานไฟฟ้า
 • การจัดการพื้นที่สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อนเริ่มต้นเขียนแบบไฟฟ้า
 • การสร้าง และการจัดการกลุ่มสายไฟฟ้า และ BUS R-S-T ในโปรเจค
 • เขียนแบบวงจรกำลัง และวงจรควบคุมมอเตอร์ แบบ Star -Delta โดยใช้อุปกรณ์จากไลบารี่มาตรฐาน IEC 617
 • นำข้อมูลทั้งหมดที่ออกแบบไว้ มาวางที่ 2D Cabinet layout เพื่อหาขนาดตู้ควบคุมไฟฟ้า
 • นำข้อมูลที่ออกแบบทั้งหมด ออกมาแสดงในรูปแบบของรายงาน เพื่อเตรียมสำหรับการปรินท์ และส่งออกไปในรูปแบบของไฟล์ประเภทต่างๆ
 
ความต้องการพื้นฐานของผู้เข้าอบรม  
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
   
บทที่ 1 การสร้างโปรเจค และการเตรียมพื้นที่สำหรับวางอุปกรณ์ไฟฟ้า
สร้างโปรเจคเพื่อใช้งานกลุ่มสัญลักษณ์มาตรฐาน IEC
จัดแบ่ง Location เพื่อระบุจุดวาอุปกรณ์ไฟฟ้าในโปรเจค
หน้าต่าง Component และการจัดการ Location
การใช้งานสัญลักษณ์จาก หน้าต่าง Component
การคัดลอกสัญญลักษญ์ และการ กำหนดมาร์คอุปกรณ์
วิธีการปิดการแสดงตารางคอนแทคเตอร์
บทที่ 2 วงจรไฟฟากำลังสำหรับควบคุมมอเตอร์แบบ สตาร์-เดลตา
การสร้างกลุ่ม Bus RST
การระบุ Auto Marks ให้กับ BUS
Draw Multiple wire
การใช้คำสั่งแสดง Wire mark 
การใช้คำสั่ง Streth
การเรียกใช้งานสัญลักษณ์ มอเตอร์
การเรียกใช้งาน Terminal Strip 
การเรียกใช้งาน Macros
ย้ายอุปการ์ชุดมาตรวัดไปที่ Location Door
เปลี่ยน Mark ให้กับฟิวส์ ในวงจร
วงจรควบคุม
วิธีสร้างแบบสำหรับวงจรควบคุม
Drawn single wire
บทที่ 3 เขียนแบบวงจรควบคุม
Timer relay
Replace wire
วิธีการกำหนดจุดต่อแผ่นระหว่างแบบ
รายการวัสดุ
การส่งออกไฟล์ และการจัดเรียงแบบก่อนปริ้นท์
บทที่ 4 สร้างโปรไฟล์ตู้ด้วย 2D Cabinet foot print
การเปิดใช้งาน 2D Cabinet layout
การเรียกใช้งานรางวางอุปกรณ์ไฟฟ้าและการปรับขนาด
การเรียกใช้งาน 2D Foot print Contactor
การจัดระยะอุปกรณ์ที่วางในแบบ
การเรียกใช้งาน Overload
การเรียกใช้งาน Circuit Breaker
การปรับค่า Object snap
การเรียกใช้งาน Duct และการจัดการพื้นที่
การจัดการมาร์ค อุปกรณ์ไฟฟ้า
การเรียกใช้งาน FUSE
การจอง 2D Footprint ให้กับอุปกรณ์
การเรียกใช้งาน Timer Relay
วิธีการหาขนาดตู้สำหรับอุปกรณ์
การนำ Chassis ลงในแบบ
การวาง Terminal Strip ใน 2D Cabinet layout
การปรับขนาดข้อความใน Attribute
การปรับมาตรตาราส่วนของแบบ ใน Cabinet layout
วิธีการนำฝาตู้เข้ามาใช้ใน 2D Cabinet Layout
จัดวางอุปกรณมาตรวัดที่ Cabicnet layout

 


สามารถชำระเงินได้จากรายชื่อสถาบันการเงินดังต่อไปนี้

  ชื่อบัญชี ธนาคาร เลขที่บัญชี
สุรเชษฐ์ มังษะชาติ กสิกรไทย 056-2-59225-5
สุรเชษฐ์ มังษะชาติ กรุงศรีอยุธยา 711-1-12698-9
สุรเชษฐ์ มังษะชาติ ไทยพาณิชย์ 093-229181-6