0 รายการ0฿
  • ไม่มีรายการสั่งซื้อในตะกร้าสินค้า


Piping 3D Basic (Thai)

วางมัดจำ 1,000 บาทเพื่อจองวันอบรม และหากต้องการจองอบรมแบบส่วนตัวเพิ่ม 1,000บาท ต่อวัน

ใบประกาศผ่านการอบรมจะได้รับเฉพาะผู้ที่อบรมหลักสูตรแบบ 2วันเท่านั้น และต้องทำข้อสอบทั้งข้อเขียน และปฏิบัติในวันสุดท้าย 

พื้นฐานเขียนแบบงานท่อสามมิติด้วยโปรแกรม     
หลักสูตร 18 ชั่วโมง ราคา 8,500 บาท

ความรู้พื้นฐานก่อนเข้าอบรม
สามารถใช้งานคำสั่งพื้นฐาน สำหรับเครื่องมือวาด และแก้ไขในโปรแกรม AutoCAD ได้

ภาพรวมสิ่งที่จะได้เรียนรู้กับ 11 บทเรียนใน 18 ชั่วโมง

ในบทเรียนนี้ ผู้เขียนได้ปูพื้นฐานการออกแบบในงานท่ออุตสาหกรรมให้กับผู้เรียน โดยเริ่มต้นจากการออกแบบกระบวนการในรูปแบบของ P&ID วางไว้เป็นพื้นฐานในการทำงานของโครงการ จากนั้นจึงเริ่มการสร้างชุดข้อมูลของ Pipe spec เพื่อควบคุมกระบวนการออกแบบให้เป็นไปตามรูปแบบของ P&ID ที่วางไว้ จากนั้นจึงมีการนำ Layout plan เข้ามาใช้ร่วมในโครงการ เพื่อวางตำแหน่งของ Equipment และจัดการในเรื่องของโครงสร้างงานเหล็กตามลำดับ แล้วจึงทำการเดินท่อในรูปแบบสามมิติ โดยอ้างอิงข้อมูลจาก P&ID ที่วางไว้ ซึ่งรวมถึงการจัดตำแหน่ง วาล์ว และ Pipe line Number หลังจากสิ้นสุดกระบวนการออกแบบในขั้นต้นแล้ว จึงจะทำการดึงข้อมูลของแบบ Isometric Piping และภาพฉายออกมาใช้งาน รวมถึงการเรียกรายการวัสดุของทั้งโครงการออกมาด้วยโปรแกรม Report Creator

ในส่วนของงานนำเสนอ และจัดการโครงการ ผู้เขียนจะให้ผู้เรียนใช้โปรแกรม Navisworks Manage ในการรวมรวมข้อมูลทั้งหมดของโครงการ เพื่อตรวจสอบการชนกันของโครงสร้าง และวัสดุต่างๆในโครงการเพื่อนำไปแก้ไขต่อไป และผู้เขียนยังได้นำเสนอวิธีการทำ Animation และการ Rendering ในเบื้องต้นเพื่อให้งานในโครงการนั้น มีความน่าสนใจในการนำเสนอมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ผู้เขียนได้แทรกเนื้อหาในเรื่องของการจัดการบริหารไฟล์ในระบบเข้าไปในแต่ละบทเรียนด้วย จึงทำให้ผู้เรียนนั้น สามารถเขียนแบบ และออกแบบงานด้วยวิธีคิดที่เป็นระบบได้

CHAPTER TOPIC Day/Price/Hour
1 Day 2 Day 3 Day
   3,000.00    5,500.00    8,500.00
FREE AutoCAD Plant 3D 2018 preliminary (Watch Free online) 5:40 Hr. 11:40 Hr. 17:00 Hr.
CHAPTER 1 P&ID 101      
  1.  ADD A NEW P&ID TITLE BLOCK     (✔)
  2. PLACE P&ID VESSEL SYMBOL     (✔)
  3. PLACE P&ID PUMP SYMBOL     (✔)
  4. ROUTE P&ID PRIMARY LINE AND ASSIGNING TAG     (✔)
  5. PLACE P&ID FITTING COMPONENT     (✔)
  6. USE SECONDARY LINE FOR DRAIN LINE AND PRESSURE GAUGE     (✔)
  7. ASSIGN PIPE LINE TAG AND FIX PIPE SIZE     (✔)
  8. TAKE EQUIPMENT AND P&ID LINE LIST     (✔)
CHAPTER 2 COPY LAYOUT PLAN TO PROJECT (✔) (✔) (✔)
  9.  COPY DRAWING TO PROJECT FEATURE (✔) (✔) (✔)
  10. CHECKING DRAWING UNIT OF LAYOUT PLAN (✔) (✔) (✔)
CHAPTER 3 PARAMETRIC EQUIPMENT (✔) (✔) (✔)
  11. CREATE A 3D VIRTICAL TANK (✔) (✔) (✔)
  12. MODIFY AND ADD NEW NOZZLE (✔) (✔) (✔)
  13. CREATE 3D PUMP (✔) (✔) (✔)
CHAPTER 4 CREATE STRUCTURE MODEL (✔) (✔) (✔)
  14. USE JIS MEMBER STANDARD (✔) (✔) (✔)
  15. CREATE 3D A GRID LINE (✔) (✔) (✔)
  16. FOOTING AND PLATE (✔) (✔) (✔)
  17. MEMBER SETTING AND CREATE PLATFORM (✔) (✔) (✔)
  18. LINE TO MEMBER (✔) (✔) (✔)
  19. STAIR-RIALS- LADDER (✔) (✔) (✔)
  20. GRATING (✔) (✔) (✔)
  21. CREATE BACKUP PROJECT (✔) (✔) (✔)
CHAPTER 5 CREATE A NEW PIPING SPECIFICATION   (✔) (✔)
  22.  CREATE A NEW PIPE SPEC AND USE ASME PIPE CATALOG   (✔) (✔)
  23. ADD PIPE AND FITTING COMPONENT   (✔) (✔)
  24. USE ASME VALVE CATALOG AND DUPLICATE NEW VALVES   (✔) (✔)
  25. ADJUST SIZE OF VALVE OPERATOR   (✔) (✔)
  26. CREATE A NEW PRESSURE GUAGE FROM CATALOG EDITOR   (✔) (✔)
  27. ADD A NEW ISOGEN SYMBOL TO PROJECT   (✔) (✔)
  28.  ADD A NEW PART FROM 3D CAD (BLOCK MAPPING PROCESS)   (✔) (✔)
  29. BRANCH TABLE SETTING AND TEST A NEW PIPE SPEC   (✔) (✔)
CHAPTER 6 3D PIPE ROUTING BASIC (✔) (✔) (✔)
  30.  ADD A NEW PIPE SPEC TO PROJECT (✔) (✔) (✔)
  31. PIPE ROUTING FROM P&ID LINE LIST (001-004) (✔) (✔) (✔)
  32. PLACE PIPING 3D COMPONENT (001-004) (✔) (✔) (✔)
  33. CROSS CHECK PIPING 3D WITH P&ID DATA (✔) (✔) (✔)
  34. PLACE PIPE SUPORT (✔) (✔) (✔)
  35.  MOVE PIPE AND CHANGE PIPE ELEVATION (✔) (✔) (✔)
  36. CREATE THE FIRST ISOGEN DRAWING (✔) (✔) (✔)
CHAPTER 7 ISOGEN STYLE SETUP   (✔) (✔)
  37. ISOMETRIC DRAWING SETTING   (✔) (✔)
  38. ADD A NEW TITLE BLOCK TO ISOGEN   (✔) (✔)
  39. GENERATE AREA AND BOM LIST IN ISO TEMPLATE   (✔) (✔)
  40.  ADD IN SULATION AND FIELD WELD TO 3D PIPE   (✔) (✔)
  41.  ISO ANNOTATION AND CREATE ISOMETRIC DRAWING   (✔) (✔)
CHAPTER 9 ORTHOGRAPHIC DRAWING     (✔)
  42.  ADD A NEW TITLE BLOCK     (✔)
  43. CREATE GA DRAWING FROM 3D MODELING     (✔)
  44. PLACE ANNOTATION     (✔)
  45. CREATE DRAWING WITH ADJACENT VIEW     (✔)
  46. CREATE PIPE SPOOL DRAWING AND BOM LIST     (✔)
  47. REPORT CREATOR     (✔)
CHAPTER 10 NAVISWORK MANAGE     (✔)
  48. APPENDING 3D PIPING FILE TO PROJECT     (✔)
  49.  USE MEASUREMENT TOOLS     (✔)
  50. SAVE VIEW POINT AND CREATE ANIMATION     (✔)
  51. MANAGE SET     (✔)
  52.  REALISM     (✔)
  53. CLASH DETECTIVE     (✔)
  54. AUTODESK RENDERING     (✔)
CHAPTER 11 PACK OF DRAWING IN PROJECT       
  55. CREATE A NEW SHEET SET MANAGER     (✔)
  56.  AND SUB SHEET     (✔)
  57. MANAGE FILE AND RENUMBER OF DRAWING     (✔)
  58. UPDATE DRAWING LIST     (✔)
  59. PLOT PUBLISH PROCESS     (✔)
  60.  ETRANSMIT     (✔)

 

สามารถชำระเงินได้จากรายชื่อสถาบันการเงินดังต่อไปนี้

  ชื่อบัญชี ธนาคาร เลขที่บัญชี
สุรเชษฐ์ มังษะชาติ กสิกรไทย 056-2-59225-5
สุรเชษฐ์ มังษะชาติ กรุงศรีอยุธยา 711-1-12698-9
สุรเชษฐ์ มังษะชาติ ไทยพาณิชย์ 093-229181-6