0 รายการ0฿
  • ไม่มีรายการสั่งซื้อในตะกร้าสินค้า


อบรมเขียนแบบเบื้องต้นในงานวิศวกรรม หลักสูตร 12 ชั่วโมง

สอนเขียนแบบในงานวิศวกรรมเบื้องต้นด้วยโปรแกรม AutoCAD 2D

อ่านต่อ

AutoCAD Plant 3D หลักสูตรเต็ม 36 ชั่วโมง

จัดเต็ม เจาะลึก ทุกเนื้อหา กับหลักสูตร Piping 3D ใน 36 ชั่วโมง

อ่านต่อ

อบรม AutoCAD Plant 3D หลักสูตร 12 ชั่วโมง

หลักสูตร 12 ชั่วโมง โดย: PLANT3DTUTOR.COM ภาพรวมเนื้อหา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเขียนแบบ Piping 3D กับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระดับมืออาชีพ เพื่อลดขั้นตอนการเขียนแบบที่ซ้ำซ้อน และในบทเรียนได้สอนให้ทำความเข้าใจถึงระบบงาน ตั้งแต่ PFD →P&ID →EQUIPMENT →Structure →3D Piping →Isometric piping →Report เพื่อให้ผู้เรียนเริ่มต้นอาชีพนี้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง

อ่านต่อ

คู่มือใช้งานโปรแกรม AutoCAD Palnt 3D 2018

เนื้อหาสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม AutoCAD Plant 3D

อ่านต่อ

Piping 3D Basic (Thai)

อบรมเขียนแบบงานท่ออุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม AutoCAD Plant 3D 2018 ราคาเริ่มต้นเพียง 3,000 บาทเท่านั้น

อ่านต่อ


แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ